Product name:

Linco-Spectin 100, UK

Packaging:
150gr

Productnumber:
1010

Description:

222/444.7 mg/g powder voor gebruik in het drinkwater van varkens en kippen

Varkens
Voor de behandeling en metafylaxis van ‘porcine proliferative enteropathy’ (ileitis) veroorzaakt door Lawsonia intracellularis en bijbehorende enterische pathogenen (Escherichia coli) gevoelig voor lincomycine en spectinomycine.

Kippen
Voor de behandeling en metafylaxis van chronische ademhalingsziekte (CRD) veroorzaakt door Mycoplasma gallisepticum en Escherichia coli die vatbaar zijn voor lincomycine en spectinomycine, en geassocieerd worden met een laag sterftecijfer.

Bewaren


Request Info