juli 21, 2017

5 vragen aan Tim van Rijn, Kernfarm – Boerenbusiness juli 2017

Veehouder de dupe van machtige farma-industrie
Goed medicijngebruik is voor veehouders belangrijk om te komen tot de beste technische resultaten. Ook is medicijngebruik van invloed op de kostprijspositie. Tim van Rijn, oprichter en directielid bij Kernfarm, vertelt wat zijn bedrijf anders doet dan de gevestigde orde in de veterinaire farmaceutische industrie.

1. Kunt u uitleggen wat Kernfarm is en wat jullie bedrijf doet?Kernfarm is een relatief jong en klein bedrijf in de veterinaire farmaceutische industrie. Samen met mijn 2 broers, Gijs en Diederik, hebben wij 3 jaar geleden Kernfarm opgericht. Wij zijn een internationaal groothandelsbedrijf in dierlijke vaccins en medicijnen. Naast het verhandelen, registreren wij ook vaccins. Daarmee proberen wij onderscheidend te zijn. Ons doel is om de beste medicijnen en vaccins beschikbaar te stellen voor dierenartsen en veehouders. Ook zijn wij bezig met de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Vaak is voor veel dierziektes en virussen slechts 1 medicijn of vaccin beschikbaar. Wij boren een brede markt aan door daar goede alternatieven tegenover te zetten. Soms is er helemaal geen geregistreerde oplossing aanwezig op de markt voor een bepaalde ziekte. In dat geval kan via de zogeheten ‘cascade-regeling’ een geneesmiddel geïmporteerd worden door Kernfarm.”

2. Kunt u de term ‘cascade-regeling’ verder toelichten?
”In Oost-Europa zijn bijvoorbeeld vaccins op de markt die in Nederland niet beschikbaar zijn en ook niet geregistreerd staan. Deze regeling geeft dierenartsen en veehouders de mogelijkheid om niet-geregistreerde vaccins toch te gebruiken, wanneer dit bij een bepaald ziektebeeld noodzakelijk wordt geacht. Uiteraard zit hier wel wet- en regelgeving aan verbonden. Concreet betekent dit dat wij, op aanvraag van de dierenarts, in het buitenland op zoek gaan naar een vergelijkbaar medicijn of vaccin en deze beschikbaar stellen. Ook komt het regelmatig voor dat geneesmiddelen bij de grote farmaceutische bedrijven uit de voorraad zijn. Ook dan zijn wij vaak in staat om op korte termijn een goed alternatief beschikbaar te stellen.”

Compleet artikel hier lezen:
http://www.boerenbusiness.nl/varkens-voer/artikel/10875251/veehouder-de-dupe-van-machtige-farma-industrie