Product name:

FIXR PARVO ERY

Packaging:
25ds (50ml)

Productnumber:
3030

Description:

Suspensie voor injectie voor varkens

Voor actieve immunisatie van varkens (gelten, zeugen) ter vermindering van klinische verschijnselen (huidlaesies en koorts) van varkenserysipelas ten gevolge van Erysipelothrix rhusiopathiae en ter preventie van transplacentaire infectie van embryo’s en foetussen van gelten en zeugen ten gevolge van porcien parvovirus.

Aanvang van de immuniteit:
Porcien parvovirus: 3 weken na basisvaccinatie (vanaf het begin van de dracht)
E. rhusiopathiae: 3 weken na basisvaccinatie

Duur van de immuniteit:
Porcien parvovirus: voor de duur van de dracht
E. rhusiopathiae: 6 maanden

REG NL 127901 / BE-V591342

Kijk voor meer informatie op yourfixr.com 


Request Info