Product name:

Linco-Spectin 100 ESP

Packaging:
150gr

Productnumber:

Description:

222/444.7 mg/g poeder voor gebruik in het drinkwater van varkens en kippen

Varkens
Voor de behandeling en metafylaxis van ‘porcine proliferative enteropathy’ (ileitis) veroorzaakt door Lawsonia intracellularis, en bijbehorende enterische pathogenen (Escherichia coli) gevoelig voor lincomycine en spectinomycine.

Kippen
Voor de behandeling en metafylaxis van chronische ademhalingsziekte (CRD) veroorzaakt door Mycoplasma gallisepticum en Escherichia coli die vatbaar zijn voor lincomycine en spectinomycine, en geassocieerd worden met een laag sterftecijfer.

Dit product bevat geen REG-NL en is derhalve niet vergund in NL tenzij anders onderbouwd door dierenarts.

Bewaren


Request Info